webmaster

SZABADOS-OK KFT INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA

A SZABADOS-OK KFT tulajdonosainak elsődleges célja, hogy a társaság hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele a megrendelők megelégedettsége. Mind a vezetés, mind a munkatársak elkötelezettek a megrendelők igényeinek és elvárásainak.
Törekvésünk, kiváló minőségű, magas szakmai színvonalú tábla gyártási és útburkolati jelek festési tevékenység teljesítése. A társaság minden tulajdonosa és munkatársa, tevékenysége során szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, legjobb tudásunk szerint, tisztességesen jár el. Céljainkhoz tartozik, hogy szolgáltatásainkat gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsük.
A célul kitűzött piaci előnyt az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni, amely garantálja a működésünk, a technikai erőforrásaink, a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését, a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést. A környezeti tényezők meghatározásával a környezeti előirányzatok kitűzésével, a veszély és kockázatértékelés elvégzésével tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani. Törekszünk a hosszú távú együttműködésre a megrendelőinkkel.
A fejlesztésünk alapja a rendszeres tevékenység értékelések, a vevői visszajelzésekben megfogalmazott észrevételek, az új elvárások feldolgozásával, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, valamint a belső auditokból nyert információk visszacsatolása, ezáltal a rendszer folyamatos fejlesztése.

Az integrált irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem előtt:
• a társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának folyamatos erősítése,
• a vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása,
• a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés,
• a társaságra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása,
• működésünknek, illetve a szállítóink tevékenységeinek környezeti hatásainak ellenőrzése és csökkentése,
• a munkahelyi balesetek megelőzése és bekövetkezési valószínűségének csökkentése,
• a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő vagy azokkal összefüggésbe hozható megbetegedések, balesetek és az egészségkárosítás kockázatának megelőzése és folyamatos csökkentése,
• jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése
• a tevékenységünk során használt technológiák és a technikai eszközök lehetőség szerinti fejlesztése,
• minőségkultúrája fejlődjön és a minőség iránti elkötelezettség minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességgé formálódjon.

Elkötelezettek vagyunk az integrált irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kitűzött céljaink megvalósulását, folyamatainkat, az integrált rendszer eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérjük, átvizsgáljuk, amely alapul szolgál az új célok kitűzéséhez.

Apagy, 2009.12.01.

Szabados László
ügyvezető